Diamant huiswerkbegeleiding Mijdrecht

Begeleiders

Joke-SchiphorstJoke Schiphorst-Kok
Na de middelbare school ben ik Sociale Geografie en Planologie gaan studeren, met als groot bijvak economie. Ik verkreeg hiermee een lesbevoegdheid aardrijkskunde én economie. De afgelopen 25 jaar heb ik als docente economie lesgegeven aan de havo en vwo bovenbouw van het Amstelveen College. Ik liep daarbij steeds vaker aan tegen grote klassen, toenemende werkdruk en een gevoel dat ik mijn leerlingen onvoldoende kon begeleiden. Vandaar de stap naar huiswerkbegeleiding in kleine groepen.

Rineke-FalkenaRineke Falkena
Na de middelbare school heb ik Plantenziektenkunde gestudeerd aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen.
Ruim 15 jaar heb ik gewerkt in de automatisering. Omdat de aandacht in het bedrijf waar ik werkte steeds meer uit ging naar geld en steeds minder naar de medewerkers, ben ik op zoek gegaan naar werk dat mij meer voldoening zou geven.  In augustus 2004 ben ik gestart met de Pabo en sinds september 2007 werk ik als invalleerkracht. Ik vind het heel leuk om kinderen te helpen om een stapje verder te komen in hun ontwikkeling.  Bij de huiswerkbegeleiding concentreer ik me op wiskunde, natuurkunde en scheikunde.

Caroline StoërCaroline Stroër
Na mijn middelbare schoolopleiding heb ik een opleiding gevolgd bij Schoevers voor directiesecretaresse en ben daarna Frans en Engels gaan studeren. Omdat ik niet echt voldoening vond in het lesgeven op school ben ik daarna privé lessen gaan geven zowel voor volwassenen als kinderen waardoor mijn kennis gevarieerd is. Momenteel werk ik al een aantal jaren voor Stichting de Paraplu waar ik cursussen Engels aan volwassenen geef. Het leuke van huiswerkbegeleiding vind ik dat je de kinderen persoonlijk aandacht kunt geven en die ook beter leert kennen omdat kinderen vaak in groepsverband anders reageren dan wanneer ze apart les krijgen. Bovendien bereik je op deze manier meer dan in groepsverband en is het leuk om te zien als een kind betere resultaten bereikt.

Toon de JongToon de Jong
Na het gymnasium β (eindexamen 1965) heb ik aan de UvA geneeskunde gestudeerd en ben ik hartchirurg geworden. Bijna 40 jaar heb ik geopereerd, de laatste 15 jaar daarbij ook jonge artsen opgeleid tot hartchirurg en het academisch onderwijs in mijn vakgebied in het AMC-UvA verzorgd. In de jaren ’90 heb ik, als hobby, mijn (2e-graads-) lesbevoegdheid Spaans gehaald aan de HMN (later HvU). In 2011 kwam het pensioen, maar niet het niks doen.  “Vroeger was alles veel beter” en meewarig knikken bij “de jeugd van tegenwoordig” is er bij mij niet bij.
Ik heb zelf drie schoolgaande kinderen.

Wilte FalkenaWilte Falkena
In 2013 heb ik mijn vwo diploma behaald aan het Alkwin Kollege in Uithoorn. Hierna ben ik Business Analytics gaan studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.  Omdat ik net van het vwo af kom, weet ik nog goed waar leerlingen vaak tegenaan lopen en dat het lastig is altijd je hoofd bij je werk te houden. Ik vind het erg leuk om de leerlingen te helpen bij het overkomen van deze problemen, en ze te laten zien dat ze, met een beetje moeite, zelfs de lastigste problemen waar ze tegenaan lopen kunnen oplossen. Het is erg leuk om te zien dat leerlingen die eerst erg veel moeite hadden bij een vak, het na een beetje extra hulp al wat makkelijker gaan vinden en dan uiteindelijk ook goede cijfers gaan halen voor dat vak.